Programaciones exclusivas oposiciones maestros
Educàlia en Castellano
Educalia Online        Botiga Online         Llibreries       
Programaciones para oposiciones de educación primaria e infantil

Venda de programacions i unitats didàctiques d'Educació Infantil i Primària

Les programacions que aquí mostrem per a la seva elaboració i/o venda són dels següents models o tipus i posseeixen les característiques que a continuació indiquem:

TIPUS 1. Programació, situacions d´aprenentatge i o unitats didàctiques d'oposicions. 99€ ( 2 programacions i unitats )

 • SÓN PROGRAMACIONS I UNITATS O SITUACIONS GENÈRIQUES DE QUALSEVOL CCAA O MEC. PER SER MATERIAL NOU, NO PODEM GARANTIR QUE DISPOSEM DE LA VERSIÓ ADAPTADA A LA SEVA COMUNITAT!
 • Están preparades per lliurar i exposar.
 • Han estat lliurades anteriorment a una persona per província de mitjana.
 • Porten la defensa oral del cos central de la programació i o situació d´aprenentatge i el desenvolupament oral de la la SdA i o de les unitats didàctiques o situació segons convocatòria i comunitat autònoma i materials, activitats i recursos.
 • Són molt útils per a persones que volen una referència per elaborar la seva pròpia o modificar la seva o fer una combinació de les dues.

TIPUS 1 ESPECIAL. Programació i unitats didàctiques o situacions d´aprenentatge exclusives per persona i província adaptada a qualsevol comunitat. L'opositor ha d'adaptar legislativament el contingut. 149€.

 • Tenen totes les característiques de la programació i SdA de tipus 2A.
 • Han estat fetes i remodelades en el curs 2023 i 2024.
 • Estan adaptades a qualsevol comunitat autònoma amb currículum i normativa semblant a la comunitat que es va a presentar.
 • Són exclusives i úniques per persona.
 • Tenen possibilitat de consultoria en línia amb l'autor.
 • La seva defensa està realitzada en base als criteris d'avaluació de les convocatòries i tribunals.
 • Aquestes programacions estan indicades per a persones que tenen coneixements i que disposen d’un temps raonable per adaptar-la.
 • És convenient sol·licitar-les amb temps ja que la seva distribució és limitada i s'esgoten abans de la convocatòria.

IMPORTANT: LES PROGRAMACIONS, UNITATS I SdA TIPUS 1 ESPECIAL, 2A, 2B i 3 NO ESTAN DISPONIBLES DE MOSTRA AL WEB PER A EVITAR PLAGIS, REVENDES, CÒPIES, ETC. EN CAS DE VOLER VEURE UNA PROGRAMACIÓ, Unitat o SdA D’ALGUN D’AQUESTS GRUPS, EN POT SOL·LICITAR UNA MOSTRA PROTEGIDA ONLINE.


TIPUS 2A. Programació i unitats didàctiques exclusives per persona i província (ex: Andalusia, Comunitat Valenciana...) o paquet de lletres (ex: Comunitat de Madrid) o comarques (ex: Catalunya) o per especialitats (ex: Aragó, Astúries, Canàries...). 199€

 • Tenen totes les característiques de la programació de tipus 1 però son noves de la convocatòria vigent, amb LOMLOE i fetes des de zero per preparadores qualificades d´oposicions i revisades per altre equip de preparadors. Són materials d´oposicions fet en el 2023 i 2024.
 • Estan adaptades a cada comunitat autònoma.
 • Són exclusives i úniques per persona.
 • Tenen possibilitat de consultoria en línia amb l'autor i revisor.
 • La seva defensa està realitzada en base als criteris d'avaluació de les convocatòries, tribunals i normativa vigent.
 • Aquestes programacions estan indicades per a persones que no tenen coneixements o temps material per elaborar-les.
 • Tenen un certificat d´exclusivitat i el seu desenvolupament, activitats i defensa està protegit mitjançant plataforma encriptada de seguretat amb accés privatiu exclusiu. Si es lliura la programació de lliurament en format modificable.

IMPORTANT: LES PROGRAMACIONS, UNITATS I SdA TIPUS 1 ESPECIAL, 2A, 2B i 3 NO ESTAN DISPONIBLES DE MOSTRA AL WEB PER A EVITAR PLAGIS, REVENDES, CÒPIES, ETC. EN CAS DE VOLER VEURE UNA PROGRAMACIÓ o SdA  D’ALGUN D’AQUESTS GRUPS, EN POT SOL·LICITAR UNA MOSTRA PROTEGIDA ONLINE I COMPLETA.


TIPUS 2B. Ídem a les anteriors, es permet fer canvis parcials (per exemple, incloure un cas concret especificat per l'opositor d'un alumne amb una deficiència concreta). Cal contactar prèviament amb l'editorial. 289€

IMPORTANT: LES PROGRAMACIONS TIPUS 1 ESPECIAL, 2A, 2B i 3 NO ESTAN DISPONIBLES DE MOSTRA AL WEB PER A EVITAR PLAGIS, REVENDES, CÒPIES, ETC. EN CAS DE VOLER VEURE UNA PROGRAMACIÓ D’ALGUN D’AQUESTS GRUPS, EN POT SOL·LICITAR UNA MOSTRA PROTEGIDA ONLINE I COMPLETA.


TIPUS 3. Programació i unitats didàctiques a la carta. 450€

 • Aquestes programacions i unitats didàctiques tenen les característiques de contingut i qualitat del tipus 2.
 • Desenvolupades en base als criteris de l'opositor que l'envia prèviament per escrit.
 • És possible desenvolupar-les i millorar-les en base al que una ex opositor presenta com programació i unitats pròpies.
 • Es realitzen molt poques programacions d'aquest tipus i només es reserva de l'1 de juny a l'1 de setembre.

IMPORTANT TIPUS 2 i 3: Són programacions limitades per cursos, àrees i especialitats. Reserva-les amb temps, no en garantim la disponibilitat.

IMPORTANT: LES PROGRAMACIONS TIPUS 1 ESPECIAL, 2A, 2B i 3 NO ESTAN DISPONIBLES DE MOSTRA AL WEB PER A EVITAR PLAGIS, REVENDES, CÒPIES, ETC. EN CAS DE VOLER VEURE UNA PROGRAMACIÓ D’ALGUN D’AQUESTS GRUPS, EN POT SOL·LICITAR UNA MOSTRA PROTEGIDA ONLINE.


TIPUS 4. Servei de revisió de la teva pròpia programació d’acord amb la convocatòria vigent.

 • És important consultar per telèfon i indicar per escrit aspectes a revisar per valorar el treball, el temps i l'import. Serà assessorat per un professor.

IMPORTANT TIPUS 2 i 3 i 4: Les programacions, unitats o Situacions d´aprenentatge o plans de suport de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge per a altres comunitats fora de la Comunitat Valenciana, Catalunya, Madrid i Andalusia, cal consultar amb Educàlia prèviament per saber-ne el cost.


TIPUS 5. Programació exclusiva i totalment personalitzada a la mida per comunitat autònoma (ex: Comunitat Valenciana, País Basc...). 650€

 • Servei d´atenció caps de setmana 610 90 01 11 setmana abans i després de l´entrega de la programació didàctica.

Per als opositor/es que tenen baixos recursos o s´examinen a llarg termini, a dos anys vista, educàlia ofereix preus reduïts, abans de comprar, cal trucar al 610900111.

IMPORTANT: les noves programacions o Situacions d´aprenentatge LOMLOE s'encomanaran quan abans millor, doncs una vegada cada comunitat lliure el seu propi currículum autonòmic LOMLOE, el temps d'elaboració d'una programació exclusiva i desenvolupada quedarà molt limitat per a l'oposició del 2023-2024 llavors no podrem garantir programacions per a tots els opositors.

RECOMANEM TRUCAR I INFORMAR-SE I RESERVAR EL MÉS AVIAT POSSIBLE.

Nou servei de maquetació de programacions per a oposicions. Consultar en educaliaeditorial@e-ducalia.com i en el telèfon i whatsapp 610 90 01 11

CONDICIONS DE VENDA (descargar)

POT DEMANAR UNA VERSIÓ DIGITAL D´UN DIA PER PODER VALORAR-HO ABANS DE LA SEVA COMPRA I SABER L´ANY DE L´ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ en educaliaeditorial@e-ducalia.com

Descarrega´t mostres de programacions gratuïtament. Valora’n la qualitat

PROGRAMACIONS D'EDUCACIÓ INFANTIL
Educació Infantil Muestra Programación didáctica Educación Infantil 4 años C. Valenciana - LOMLOE 2023-2024 Descarregar
Educació Infantil Mostra Programació didàctica Educació Infantil 5 anys Castella i Lleó - LOMLOE 2023-2024 Descarregar
Educació Infantil Muestra Situación de aprendizaje 4 años versión La Rioja LOMLOE 2023-2024 Descarregar
Educació Infantil Muestra Situación de aprendizaje 4 años versión Madrid LOMLOE 2023-2024 Descarregar
Educació Infantil Muestra Situación de aprendizaje versión C. Valenciana - LOMLOE 2023-2024 Descarregar
PROGRAMACIONS D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Totes les especialitats
Audició i Llenguatge Mostra pla de suport AL - versió C. Valenciana 2023 LOMLOE (en construcció) Descarregar
Audició i Llenguatge Mostra Pla de suport AL - versió Catalunya 2023 LOMLOE (en construcció) Descarregar
Audició i Llenguatge Muestra plan de apoyo AL LOMLOE 2023 (en construcción) Descarregar
Educació Física Muestra situación de aprendizaje Ed. Física 6º primaria. LOMLOE 2023-2024 Descarregar
Educació Física Muestra Situación de aprendizaje Educación Física 3º primaria - LOMLOE 2023 Descarregar
Educació Musical Mostra programació Educació Musical 3r primària - LOMLOE (2022) Descarregar
Educació Musical Muestra Situación de aprendizaje Ed. Musical 1º primaria Andalucía. LOMLOE 2023-2024 Descarregar
Educació Musical Muestra situación de aprendizaje Educación Musical 5º primaria - versión Andalucía. LOMLOE 2023/2024 Descarregar
Educació Primària Mostra programació Valencià: Llengua i Literatura 4º primària (2023). LOMLOE (en construcció) Descarregar
Educació Primària Mostra SA Coneixement del Medi 3r primària - LOMLOE Descarregar
Educació Primària Mostra SA Educació Primària Ambit Lingüístic 3r primària - versió Catalunya. LOMLOE Descarregar
Educació Primària Mostra SA Matemàtiques 1r primària - versió Catalunya. LOMLOE Descarregar
Educació Primària Mostra SA Medi 3r primària - versió Catalunya. LOMLOE 2023 Descarregar
Educació Primària Muestra Programación didáctica Lengua 4º primaria - versión Murcia. LOMLOE 2023-2024 Descarregar
Educació Primària Muestra programación Ed. Primaria 3º Globalizada - versión Andalucía 2023 LOMLOE (en construcción) Descarregar
Educació Primària Muestra situación de aprendizaje Ed. Primaria 1º Ciencias Naturales. LOMLOE 2023-2024 Descarregar
Educació Primària Muestra situación de aprendizaje Ed. Primaria 5º Lengua LOMLOE 2023-2024 Descarregar
Educació Primària Muestra situación de aprendizaje Ed. Primaria Ciencias Sociales 3º primaria. LOMLOE 2023-2024 Descarregar
Educació Primària Muestra Situación de aprendizaje Lengua 4º primaria - LOMLOE 2023-2024 Descarregar
Francés Muestra programación Francés 3º primaria - LOMLOE 2023 (en construcción) Descarregar
Francés Muestra programación Francés 4º primaria - LOMLOE 2023 (en construcción) Descarregar
Francés Muestra programación Francés 5º primaria - LOMLOE 2023 (en construcción) Descarregar
Francés Muestra Situación de aprendizaje Francés Primaria 5º primaria - LOMLOE 2023 Descarregar
Anglès Mostra SA Anglès 5è primària - versió Catalunya 2023 LOMLOE Descarregar
Anglès Mostra programació Inglés 3r primària LOMLOE 2023 (en construcció) Descarregar
Anglès Mostra programació Inglés 5è primària LOMLOE 2023 (en construcció) Descarregar
Pedagogia Terapèutica Mostra SA Pla de suport PT - versió Catalunya. LOMLOE 2023 Descarregar
Pedagogia Terapèutica Muestra plan de apoyo parálisis cerebral LOMLOE- versión C. La Mancha (2023) Descarregar
Pedagogia Terapèutica Mostra pla de suport PT LOMLOE 2023 (en construcció) Descarregar